Energiløsninger for en
bæredygtig fremtid

Om En²tech

En²tech er et personligt ejet ingeniør- og handelsfirma, som beskæftiger sig med rådgivning og projektudvikling.

 

En²tech løser opgaver indenfor energisektoren for private- såvel som offentlige virksomheder.

Kontakt

En²tech

Egevang 13

8660 Skanderborg

Tlf. 86 52 03 30

info@en2tech.dk

 

CVR-nr. 21024449

 

Projekt- og tilskudsansøgninger

 

I de senere år er kravene til effektiv og i miljømæssig henseende skånsom energiproduktion, skærpet betydeligt.

Dette er blandt andet udmøntet i indførelsen af en række afgifter, der har til hensigt at reducere det indenlandske energiforbrug

 

Stigende energipriser betragtes ofte som en negativ udvikling, men de medfører dog også nogle forretningsmæssige muligheder:

 

  • Der er opstået et marked for udstyr og ydelser, der medvirker til effektiv energiudnyttelse og produktion.
  • Der er etableret en række ordninger i dansk såvel som EU-regi, hvorunder der kan opnås tilskud til gennemførelse af energieffektivisering og udnyttelse af vedvarende energikilder til el– og varmeproduktion.

 

For mange virksomheder er det imidlertid vanskeligt at finde tid eller interne ressourcer til at gennemføre de analyser, udredninger og forretningsbeskrivelser, som skal til for at sikre grundlaget for at beslutte, om et nyt forretningsområde skal indarbejdes i virksomhedens drift.

Samtidig kan det være svært at vurdere, om det vil være relevant at ansøge om projekttilskud fra nationale eller internationale forsknings- og udviklingsprogrammer.

 

 

 

 

 

 

 

En²tech tilbyder at undersøge, om din projektide har muligheder for at komme i betragtning indenfor disse forskellige programmer.

 

Dette undersøges gennem udarbejdelse af en kort projektbeskrivelse, som efterfølgende præsenteres for relevante beslutningstagere fra de forskellige instanser, hvorfra mulig finansiering kan komme i betragtning.

Hvis det ud fra de indledende tilkendegivelser kan konstateres at der er basis for at gå videre i processen, vil næste skridt typisk være udarbejdelse af en egentlig tilskudsansøgning. Er der tale om ansøgning af tilskudsmidler fra EU-programmer, vil det desuden ofte være et krav, at der etableres en samarbejdskonstellation med partnere fra mindst 2 øvrige EU-lande.

 

En²tech kan tilbyde at varetage de opgaver der er forbundet med udarbejdelse og indsendelse af projektansøgninger til såvel danske som internationaler programmer. Desuden tilbydes assistance i forbindelse med identificering af professionelle, europæiske partnere i de tilfælde, hvor der er behov for dette

Du er velkommen til at kontakte os for yderliger oplysninger eller for et konkret tilbud på udarbejdelse af en tilskudsansøgning eller en forretningsplan.

Copyright ® 2007 En²tech  

 En²tech

Rådgivning og projektudvikling