Energiløsninger for en
bæredygtig fremtid

Om  En²tech

En²tech er et personligt ejet ingeniør- og handelsfirma, som beskæftiger sig med rådgivning og projektudvikling.

 

En²tech løser opgaver indenfor energisektoren for private- såvel som offentlige virksomheder.

Kontakt

En²tech

Egevang 13

8660 Skanderborg

Tlf. 86 52 03 30

info@en2tech.dk

 

CVR-nr. 21024449

 

Forretningsplaner

 

En forretningsplan beskriver den valgte fremgangsmåde ved igangsætning og forventninger til resultater ved etablering af nye - eller udvidelser/indskrænkninger af eksisterende - forretningsområder.

Ofte anvendes benævnelserne "business case" og "feasibility studie" som synonym for forretningsplan.

 

Hvorfor skal der udarbejdes en forretningsplan?

Hvis man ønsker at opstarte en selvstændig virksomhed, udvikle og markedsføre en ny ide eller teknologi, eller man indenfor en eksisterende virksomhed ønsker at opstarte et nyt forretningsområde, vil der være behov for at udarbejde en forretningsplan, idet denne:

 

  • Skal anvendes ved opnåelse af intern eller ekstern godkendelse og finansiering.

  • Kan indgå i overvejelserne over, hvorledes opgaven skal gribes an.

  • Kan sikre, at der ikke igangsættes initiativer, som er åbenbart ulevedygtige.

 

 

 

Hvad kan En²tech tilbyde i relation til dette område?

En²tech har stor erfaring i udfærdigelse af forretningsplaner.

Med udgangspunkt i disse erfaringer tilbyder vi at indgå i alle faser i forbindelse med udarbejdelse af forretningsplaner; fra ideudvikling til præsentation af den færdige forretningsplan for mulige investorer, sponsorer, pengeinstitutter etc.

Ved at indgå aftale med en ekstern parter omkring udarbejdelsen af din forretningsplan, opnår du den meget betydningsfulde effekt, at en udenforstående og principielt set uvildig person kan gennemgå din forretningside med kritiske øjne og stille de samme spørgsmål, som du med sikkerhed bliver mødt med, når du fremlægger den færdige forretningsbeskrivelse for dine kommende finansielle parterer eller din bestyrelse.

 

Herved får du altså mulighed for at imødegå nogle af de forhold, der ellers kan vise sig at være væsentlige hindringer for virkeliggørelsen af din ide. Ved at have elimineret disse mulige konfliktområder fra start, sikre du dig lang bedre mulighed for at få gennemført dine ideer samtidig med, at du fremstår som en seriøs og professionen partner.

 

Vi tilbyder at udføre opgaver i forskellige samarbejdsformer, og disse kan omhandle hele processen eller enkelte dele af denne. Eksempelvis kan vi tilbyde at lave en gennemgang af din egenproduceret forretningsplan inden denne fremlægges for relevante partner.

Copyright ® 2007 En²tech  

 En²tech

Rådgivning og projektudvikling