Energiløsninger for en
bæredygtig fremtid

Velkommen

En²tech er et personligt ejet ingeniør- og handelsfirma, som beskæftiger sig med rådgivning og projektudvikling.

 

En²tech løser opgaver indenfor energisektoren for private- såvel som offentlige virksomheder.

Kontakt

En²tech

Egevang 13

8660 Skanderborg

Tlf. 50 50 22 07

info@en2tech.dk

 

CVR-nr. 21024449

 

En²tech

 

En²tech er et personligt ejet firma opstartet i 1998, som udfører rådgivende opgaver og deltagelse i nationale og internationale projekter indenfor energisektoren.

 

En²tech er registreret på adressen Egevang 13, 8660 Skanderborg og har CVR.nr. 21 02 44 49.

 

Firmaet ejes af Carl Stephansen, der på baggrund af mere end 15 års ansættelse som udviklingsingeniør og projektleder indenfor den danske energibranche, har opnået stor erfaring med udarbejdelse af forretningsplaner og gennemførelse af nationale og internationale udviklings– og demonstrationsprojekter.

 

 

 

 

 

 

 

Under punktet referencer er oplistet en række af de projekter, som Carl Stephansen har deltaget i.

 

En²tech prioriterer at kunne levere ydelser på et højt fagligt niveau.

Gennem deltagelse i efteruddannelse og kursusaktivitet sikres det, at der altid er opdateret og relevant viden til rådighed for opgaveløsning.

 

Via samarbejde og kontakter til danske og internationale virksomheder og organisationer tilsikres endvidere, at der sker en løbende udveksling af impulser og informationer til styrkelse af det faglige miljø i virksomheden og til gavn for kunderne.

Copyright ® 2007 En²tech  

En²tech

Rådgivning og projektudvikling